CODEKINDEREN

Schrijf je naam binair

Met deze les over binair tellen leren kinderen nadenken over computertaal zonder dat ze hiervoor een computer nodig hebben. Ze leren cijfers omzetten naar binaire code. Tevens maken ze de stap naar het verbinden van letters aan binaire code. Het resultaat is een interactieve les waar leerlingen aan de slag gaan met coderen. Door te tellen in nullen en enen vertalen ze cijfers (en letters) naar computertaal en leren ze het principe van binair tellen.

Binair betekent dat cijfers enkel bestaan uit nullen en enen.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Schrijf je naam binair

Lesbrief

Schrijf je naam binair

Werkblad

Schrijf je naam binair