CODEKINDEREN

Ontwerp een App

Bij het ontwerpen van een goede, functionele app komt heel wat denkwerk vooraf kijken. In deze activiteit gaan de leerlingen op papier een app ontwikkelen. Dat betekent dat je goed na moet denken over vormgeving, functionaliteit en misschien een verdienmodel. In deze activiteit gaan leerlingen in groepjes aan de slag met het maken van zo’n ontwerp.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Ontwerp een App

Lesbrief

Ontwerp een App