CODEKINDEREN

Maak een verhaal in Scratch (versie 3.0)

Met deze gratis website leren kinderen de beginselen van het programmeren door het maken van een project (game). Ze geven de computer opdrachten om figuren te laten bewegen, geluid te laten maken en te interacteren. Het toepassingsgebied is breed: er kunnen animaties gemaakt worden, games, verhalen, muziek, simulaties, etc. Je kunt ook per onderdeel de diepte ingaan. De leerlingen doorlopen eerst een tutorial van een aantal levels. Hierna gaan ze zelf creatief aan de slag.

Lesmateriaal

Lesbrief

Maak een verhaal in Scratch

Docentenhandleiding

Maak een verhaal in Scratch

Scratch kaarten

Unplugged blokken

Link naar website Scratch

Nog meer Scratch

Nederlands Boek

Programmeren is een taal leren (Cobie van de Ven)