Voor leerkrachten

Op school leren kinderen al heel veel, toch is er vaak minder aandacht voor het ontdekken van hun digitale talenten. Dat is jammer, want deze talenten zijn in onze huidige samenleving van onschatbare waarde. Daarom is het belangrijk kinderen op jonge leeftijd - wanneer ze nog heel nieuwsgierig zijn en spelenderwijs de wereld onderzoeken - te interesseren voor programmeren.

In deze gedigitaliseerde wereld heb je de toekomst als je digitaal vaardig en creatief bent. Het bedrijfsleven heeft een tekort aan goede ict’ers en de vraag naar programmeurs zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Niet voor niets leren kinderen in landen als Zweden en Engeland al op de basisschool programmeren, in dat laatste land is het zelfs verplicht. 

Met Codekinderen proeven leerlingen uit groep 3 tot en met 8 van verschillende apps, sites en programma’s die creatief en logisch denken stimuleren en die inzicht geven in de broncode achter de apparaten die ze dagelijks gebruiken. Met de toegankelijke aanpak van Codekinderen hopen we leerlingen enthousiast te maken voor programmeren en een eventuele drempelvrees bij leerkrachten weg te nemen. 

Wat is het doel van Codekinderen?

Met het gratis lespakket Codekinderen willen we: 

  • Jonge kinderen de kans geven hun digitale talenten te ontdekken en uit te bouwen. We vergroten zo de kans dat ze deze talenten later benutten in een baan in de ict.
  • Kinderen meer leren over de ‘achterkant’ van apparaten die ze goed kennen, zoals de iPad, smartphone en computer. Tijdens Codekinderen ontdekken ze dat wat op het scherm verschijnt, door mensen uitgedacht en gecreëerd is. Ze blijken er bovendien zelf een bijdrage aan te kunnen leveren. Naast consumenten, worden ze zo ook actieve producenten van hun eigen technische creaties.
  • Het creatief en logisch denken stimuleren en de samenwerking tussen leerlingen bevorderen.

Hoe werkt het?

Het lespakket Codekinderen is in de nieuwe versie niet meer ingedeeld in leerjaren, maar opgebouwd uit drie onderdelen. Vaak kunnen tools voor meerdere leerjaren worden ingezet. Er staat bij elke tool wel een suggestie voor welke leerjaren een tool het meest geschikt is. In de docentenhandleidingen bij de tools kan je hier meer informatie over vinden. 

  • Unplugged - In dit onderdeel leren kinderen hoe programmeren werkt, maar zonder gebruik te maken van een computer. De principes van programmeren worden zo heel helder en tastbaar.
  • Maken - in dit onderdeel gebruiken leerlingen 'gewone' objecten en maken die vervolgens interactief, of maken leerlingen animatiefilmpjes of apps. Zo leren ze dat programmeren niet een doel op zich is, maar een vaardigheid die je in staat stelt iets te bedenken en zelf te maken. 
  • Programmeren - in dit onderdeel zetten leerlingen aan de hand van opdrachten hun eerste voorzichtige stapjes op het gebied van programmeren door middel van het schrijven van code. De echte codekrakers kunnen ervoor kiezen extra lessen te volgen.

Bij elke activiteit staat een filmpje dat een beeld geeft van wat je met een tool of activiteit kan. Ter inspiratie voor de leerlingen en om ze te helpen om met een tool aan de slag te gaan. Onder het filmpje staan links naar de docentenhandleiding, lesbrief, eventuele werkbladen en linkjes naar websites van de tools of appstores waaruit de tools kunnen worden gedownload.

Aanvullend hierop staat er bij elke categorie een link naar een Pinterest pagina waar extra lessen en activiteiten zijn te vinden, voor leerlingen die meer willen.

Als de leerlingen één of meerdere modules van CodeKinderen hebben gedaan, kun je de leerlingen een certificaat te geven. Het Word document kun je eenvoudig downloaden om vervolgens de naam/namen en datum in te vullen. Tip: print de certificaten op wat dikker papier.

Download het certificaat

Archief

Op zoek naar het oude materiaal van Codekinderen? De meeste tools zijn ook opgenomen in de huidige versie van Codekinderen, maar een aantal ook niet. De lesbrieven, handleiding, werkbladen en Glogsters hiervan kan je vinden in het archief.

Klik hier om naar het archief te gaan