CODEKINDEREN

Leer robottaal

Met deze les leren kinderen nadenken over computertaal zonder dat ze hiervoor een computer nodig hebben. Bij welk symbool hoort welke actie?  Door robottaal te schrijven voor een medeleerling maken leerlingen de verbinding tussen symbolen en acties. Deze acties voeren ze uit met behulp van plastic bekertjes. Het resultaat is een interactieve les waar leerlingen aan de slag gaan met coderen.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Robottaal

Lesbrief

Robottaal

Werkblad

Robottaal