CODEKINDEREN

Hagelslag robot

Met deze les leren kinderen nadenken over computertaal zonder dat ze een computer nodig hebben. Dat doen ze door een levende robot (bijvoorbeeld de leerkracht) te programmeren. Iedereen heeft wel eens een boterham met hagelslag gesmeerd. Maar heb je ooit bewust nagedacht over alle stappen die je daarvoor moet nemen? En hoe vertel je deze stappen aan een robot? 

Het resultaat is een interactieve les waar leerlingen aan de slag gaan met coderen. Door na te denken over de stappen die ze moeten nemen leren ze in eenvoudige algoritmes denken. Uit ervaring weten we dat deze les voor veel hilariteit in de klas kan zorgen.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Hagelslagrobot

Lesbrief

Hagelslagrobot

Werkblad

Hagelslagrobot