CODEKINDEREN

GameMaker

Met de gratis GameMaker Studio software kunnen games worden gemaakt. Deze games kunnen omgezet worden in app’s. Met de ‘drag en drop’ mode worden opdrachten aan figuren gekoppeld. 

Voor meer gevorderde gebruikers is er een programmeertaal ingebouwd. Er is ruimte voor veel creativiteit. De software is in het Engels maar dat vormt geen belemmering. De gemaakte game kan omgezet worden in een app, hiervoor moet je GameMaker Studio
Standard downloaden van de site van YoYoGames.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Gamemaker

Lesbrief

Gamemaker

Werkblad

Gamemaker

Download

Gamemaker