CODEKINDEREN

Maak een chatbot met Scratch

Chatbots komen we steeds vaker tegen. Bijvoorbeeld wanneer je iets wilt bestellen bij een webwinkel, om je te helpen bij vragen op een website of bij andere toepassingen. In deze les leren de leerlingen meer over chatbots, wat het zijn, wat hun doel is en zelfs hoe je er zelf een kunt maken in Scratch.

Lesmateriaal

Lesbrief

Maak een chatbot

Werkblad

Maak een chatbot

Docentenhandleiding

Maak een gamecontroller

Link naar Scratch

Basis project Chatbot

Link naar Scratch

Vervolg Chatbox project