Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Ze onderzoeken spelend de wereld om zich heen en ontdekken zo waar ze goed in zijn. School en ouders kunnen daar een handje bij helpen door een rijke, uitdagende en gevarieerde leeromgeving te maken, waarin ruimte is voor nieuwe belevingen. Zelf ontdekken en uitproberen voedt de nieuwsgierigheid en stimuleert de zoektocht naar nieuwe leerervaringen.

Op school leren kinderen al heel veel. Naast de gewone basisvakken als spelling, rekenen en schrijven, is er vaak al aandacht voor sport en creativiteit. Minder aandacht is er voor het ontdekken van digitale talenten. Dat is jammer, want deze talenten zijn in de latere loopbaan van onschatbare waarde.

Doel van Codekinderen

Met Codekinderen willen we:

  • jonge kinderen de kans geven om hun digitale talenten te ontdekken en uit te bouwen.
    We vergroten zo de kans dat ze deze talenten later benutten in een baan in de ict-techniek.

  • kinderen meer leren over de ‘achterkant’ van de apparaten die ze dagelijks gebruiken: iPad, smartphone, computer.
    Ze ondervinden zelf dat wat op het scherm verschijnt, door mensen gecreëerd wordt, uitgedacht is en dat zij hier zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Naast consumenten van nieuwe technologieën, worden ze zo actieve producenten van hun eigen creaties.

  • creatief en logisch denken stimuleren en samenwerken bevorderen.

Lees verder: Hoe werkt Codekinderen? >>

Codekinderen: leren programmeren

Leerkracht Janique Doornbos van de Hildebrand van Loonschool in Amsterdam werkte als één van de eersten met Codekinderen. In deze video deelt ze haar ervaringen.